• +90 342 360 6060

  GAÜN Hastanesi bünyesinde açılmış olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi; ruhsal problem yaşayan hastalara; toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psikososyal destek hizmeti vererek, hastaların takibinin ve tedavilerinin yapılmasını sağlayan etkin ve ulaşılabilir bir hizmet sunmaktadır. Ruhsal yönden problem yaşayan bireylerin topluma tekrar katılımının sağlandığı, hastaya ve ailelerine hastalık hakkında bilgilendirmenin yapıldığı, aile ve hasta arasında iletişim becerilerinin geliştirildiği, iş ve uğraşı terapileriyle kişisel becerilerin geliştirildiği bu merkezde; 1 doçent, 1 sosyal çalışmacı, 1 psikolog, 2 hemşire, 1 sağlık memuru, 1 tıbbi sekreter, 1 idari ve teknik personel hizmet vermektedir.