• +90 342 360 6060

Gaziantep Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, mevcut ekibindeki öğretim üyesi, asistan ve teknik personel ile modern ürolojinin gerektirdiği her türlü bilimsel ve klinik aktiviteyi gerçekleştirecek alt yapıya sahiptir. Halen kliniğimizde genel ürolojik uygulamaların yanı sıra pediatrik üroloji, üro-onkoloji, endoüroloji, kadın ürolojisi-nöroüroloji, androloji ve infertilite alanındaki tüm hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Anabilim Dalımız bünyesinde ürodinami,biofeedback tedavisi, ESWL (taş kırma), androloji laboratuarı ünitelerinde ilgili hastalıklara yönelik en son teknoloji ile tanı ve tedaviler hastalarımızın hizmetine sunulmaktadır

Ameliyathanemizde, modern teknolojik cihazlarla donatılmış bir ortamda modern tıbbın gerektirdiği tüm cerrahi işlemler başarıyla gerçekleştirilmektedir. Bunlar arasında laparoskopik böbrek ve prostat cerrahisi (laparoskopik nefrektomi, laparoskopik parsiyel nefrektomi, laparoskopik radikal prostatektomi, laparoskopik böbrek kist eksizyonu, laparoskopik pyeloplasti, laparoskopik inmemiş testis ameliyatı vb) perkütan yöntemle taş çıkarılması (PCNL, MİNİ PCNL, MİKRO PCNL), lazerle endoskopik böbrek taşı tedavisi (RIRC) sayılabilir.

 

Prof.Dr. ÖMER BAYRAK (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. FARUK YAĞCI
Prof.Dr. AHMET ERBAĞCI
Prof.Dr. İLKER SEÇKİNER
Prof.Dr. M. SAKIP ERTURHAN
Doç. Dr HALUK ŞEN