• +90 342 360 6060

Hastanemizde sinir sisteminin (beyin, omurilik, periferik sinirler ve bunların yer aldığı yapılar)
cerrahi hastalıklarının tanı ve tedavisi, Nöroşirurji (Beyin ve Sinir Sistemi Cerrahisi) Anabilim Dalı'nın
öğretim üye ve görevlileri başta olmak üzere uzman ve asistan personeli tarafından gerçekleştirilmektedir.
Ekibimiz poliklinik , klinik, yoğun bakım ve cerrahi hizmetlerinde başarılı çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Gaziantep Üniversitesi'nde Nöroşirurji Anabilin Dalı 1991 yılında kurulmuştur. Bir yıl sonra tıp öğrenci eğitimi ile birlikte araştırma görevlisi eğitimi başlamıştır. Anabilim dalımızda 3 öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Anabilim dalımızda tıp ve araştırma görevlisi öğrencilerine verilen eğitim hizmetlerinin yanı sıra deneysel ve uygulamalı araştırmalar ile aktif olarak uğraşılmaktadır. Anabilim dalımızda yıllık 1600 mayor operasyon mikronöroşirürji ile yapılmaktadır. Ekibimizdeki üyeler beyin ve omurilik tümörleri, serebrovasküler hastalıklar, pediatrik nöroşirürji ve nörolojik travmalarla ilgili tüm cerrahi işlemleri yapmaktadır. Bu geniş hastalık grubunun tanı ve tedavisinin; nöroşirürjiyenlerin, nörologların, nöroradyologların ve anesteziologların deneyimlerinin birleşmesiyle mümkün olacağı inancındayız. Anabilim Dalı'mızın misyonu; cerrahi müdahalede derin bilgi sahibi yüksek kalitede nöroşirürjiyen yetiştirmek, nöroşirurji ve ilgili bilim alanlarında yüksek kalitede temel ve uygulamalı araştırma yapmaktır.

 

Doç.Dr. ABİDİN MURAT GEYİK

Doç. Dr. NECATİ ÜÇLER