• +90 342 360 6060

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fizyoloji A.D.

Fizyoloji canlıların mekanik, fiziksel ve biyokimyasal fonksiyonlarını ve sistemlerinin işleyişini inceleyen bilim dalıdır. Tek hücreli canlılarda yaşamsal faaliyetler tek hücre içerisindeki organeller tarafından gerçekleştirilir. Çok hücreli canlılarda aynı yapı ve görevdeki hücreler birleşerek dokuları, dokular birleşerek organları, organlar birleşerek sistemleri, sistemler de birleşerek canlı organizmayı oluştururlar. İşte tüm bu dizgelerin işleyişi fizyolojinin konusudur.
Fizyolojinin temel özelliği, incelediği sistemlerin statik değil dinamik olmasıdır. Hücrelerin işlevleri, yakın çevresindeki değişikliklere bağlı olarak sürekli değişir. Her canlı hem iç değişikliklerden hem de etkileşim içinde olduğu dış ortamın değişikliklerinden etkilenir. Bu nedenle, canlıdaki fizyolojik reaksiyonların çoğunun temel amacı, iç ortamdaki fiziksel ve kimyasal dengenin korunmasıdır. Bugün fizyologlar, hücre, doku ve organlardan elde ettikleri bilgilerin ışığında, canlının canlılığını nasıl sürdürdüğünü ve bir bütün olarak çevresine nasıl uyum sağladığını araştırırlar.

Bu bağlamda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilimdalı 1989 yılında kurulmuştur.
15.6.1993 te Uzman Dr. Hüseyin Beydağı göreve başlamış ve 1994 te Anabilim dalı başkanlığına atanmıştır. Yine bu yılda Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Fizyoloji Anabilim dalında lisansüstü eğitime başlanmıştır.
Anabilim Dalımızda şu anda 2 Profesör, 1 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Uzman ve 7 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız Öğretim Üyelerince Tıp Fakültesi'nin yanı sıra Sağlık Yüksek Okulu, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve Beden eğitimi Yüksek Okulunda lisans düzeyinde ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü düzeyde fizyoloji dersleri verilmektedir.
Ayrıca anabilim dalımıza bağlı Deney Hayvanları Ünitesi ve Deneysel Cerrahi Araştırmalar Laboratuvarı bulunmakta ve burada deneysel araştırmalar sürmektedir.

Prof.Dr. RAMAZAN BAL
Prof.Dr. ŞENİZ DEMİRYÜREK
Doç.Dr. DAVUT SİNAN KAPLAN
Dr. Öğr. Üyesi CANER YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi AHMET SARPER BOZKURT
Dr. Öğr.Üyesi NADİDE ÖZKUL DOĞRU
Dr.Öğr. Üyesi BURAK YAMAN