• +90 342 360 6060

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Cerrahisi AD, 1999 yılında kurulmuş olup 0-18 yaşlar arası çocukların doğumsal ve edinsel cerrahi hastalıklarının tanı ve tedavisi üzerine çalışmaktadır. Gerekli olduğu durumlarda farklı disiplinlerin işbirliği ile komplike hastaların değerlendirilmesi sağlanmakta ve uygun tedavi planları oluşturulmaktadır. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, sağlık hizmetinin yanı sıra çocuk cerrahisi alanında uzmanlık eğimi ve Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencilerine Ulusal Çekirdek Eğitim Programı kapsamında staj eğitimi vermektedir.

Kliniğimizde halen iki öğretim üyesi ve beş araştırma görevlisi bulunmakta olup, 14 yatak kapasiteli kliniğimizde yıllık ortalama 1650 cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir.

 

Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Yapılan İşlemler:

 

  • Yenidoğan Cerrahisi; (Özofagus atrezisi, intestinal atrezi, , anorektal malformasyon, safra yolları atrezisi, diafragma hernisi, nekrotizan enterokolit)
  • Baş-Boyun  ve Meme Cerrahisi; (Tiroid patolojileri, meme patolojileri, tiroglossal kist, brankiyal kistler, tortikollis)
  • Gastrointestinal Sistem Cerrahisi; (Apandisit, invaginasyon, intestinal perforasyon ve obstrüksiyonlar, Hirschsprung hastalığı, safra kesesi ve safra yolları patolojileri, karaciğer ve dalak patolojileri)
  • Genito -Üriner Sistem Cerrahisi; (Hidronefroz, vezikoüretreral reflü, ürolitiazis, PUV, hipospadias, epispadias, imperfore himen, inguinal herni, inmemiş testis, hidrosel, sünnet, varikosel, testis torsiyonu, cinsel gelişim kusurları).
  • Tümör Cerrahisi; (Wilms tümörü, nöroblastom ve çocukluk çağına ait diğer solid tümörler )
  •  

Kliniğimizde ayrıca alt ve üst sindirim kanalı endoskopileri, sistoskopi ve laparoskopik ameliyatlar yapılmaktadır.

 

Prof. Dr. B. Hayri ÖZOKUTAN
Dr.Öğr. Üyesi HİKMET ZEYTUN