• +90 342 360 6060

Anabilim dalımız modern ve çağdaş tıbbın gereği olan bilimsel yeniliklere uyum sağlayarak eğitim, araştırma ve bölge ihtiyaçlarına yanıt verecek yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmayı görev edinmiştir. Anabilim dalımız Şahinbey Tıp Merkezinde zemin katta yer alan jinekoloji kliniği ile obstetri kliniği ve doğumhane olarak iki ünitede yatan hastalarımıza hizmet vermektedir. Klinik bünyesinde yakın gelecekte kullanıma geçilmesi planlanan ameliyathane ve infertilite ünitesi mevcuttur. Yapımı tamamlanan poliklinik binamızda öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerince poliklinik hizmeti verilmektedir. Gebelik öncesi, devamı ve sonrasında her türlü modern bakım, tarama, tanı ve tedavi prensipleri uygulanmaktadır. Perinataloji alanındaki yenilikler takip edilmekte ve çocuğa yönelik girişimler (amniosentez vb.) yapılabilmekte ve riskli gebelikler yakından incelenebilmektedir. Menopoz polikliniğimizde menopoz dönemindeki kadınlarımız bilgilendirilmekte, endokrinolojik tetkikleri sonrasında gerekli tedavi uygulanmakta ve dolayısıyla daha konforlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olunmaktadır. Ayrıca bu dönemde ortaya çıkması olası jinekolojik problemler erken dönemde saptanarak uygun tedavileri yapılmaktadır. Bölgemiz hastalarına her türlü onkolojik operasyonlar deneyimli öğretim üyelerince gerçekleştirilmekte, modern endoskopik cerrahi ile çeşitli jinekolojik sorunların tanısı yapılmakta ve cerrahi tedavileri uygulanmaktadır. Ayrıca ürojinekoloji konusundaki güncel uygulamalar da Anabilim Dalımızda başarı ile yapılmaktadır Anabilim dalında her Cuma günü eğitime ayrılmıştır. Haftalık Jinekoloji, Obstetri ve poliklinik vakaları sunulmaktadır. Belirlenmiş seminerler ilgili öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerince sunulmakta, literatür takibi makalelerle yapılmaktadır. Anabilim dalımızda teorik dersler uygulanırken sık görülen olgularla, acil olguların tanı ve tedavisini içerecek ve pratisyen bir hekimin bilmesi gereken bilgileri kapsayacak şekilde eğitime önem verilmektedir. Teorik derslerin yanında pratik eğitimde hastabaşı vizitleri öğretim üyelerince yapılmakta ve eğitim dönemindeki vakalar tartışılmaktadır.  

 

 

Prof.Dr. METE GÜROL UĞUR
Prof.Dr. ÖZCAN BALAT
Prof.Dr. İRFAN KUTLAR
Doç.Dr.HÜSEYİN ÇAĞLAYAN ÖZCAN
Doç.Dr. NESLİHAN BAYRAMOĞLU TEPE
Doç.Dr. ÖZGE KÖMÜRCÜ KARUSERCİ
Doç. Dr. SEYHUN SUCU
Doç. Dr. MUHAMMED HANİFİ BADEMKIRAN