• +90 342 360 6060

Genel Bilgiler

Gaziantep Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı çağdaş bilimsel gelişmelerin ışığında sağlık hizmeti veren, diğer taraftan uluslararası alanda söz sahibi olan, evrensel boyutta bilgi üreten, üstün nitelikli ve aydın hekimler yetiştirmeyi amaç edinmektedir.

Anabilim Dalımız bünyesinde Genel Dâhiliye, Hematoloji, Nefroloji, Gastroenteroloji, Romatoloji, Endokrinoloji, Geriatri, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalları yanı sıra İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi, Kemoterapi Ünitesi, Diyaliz Ünitesi, Endoskopi Ünitesi, Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi, Aferez Ünitesi ve Laboratuarı bulunmaktadır. Toplam 165 yatak ve çok sayıda poliklinikle sağlık hizmeti verilmektedir. Anabilim Dalımızda teorik ve pratik içerikli öğrenci ve araştırma görevlisi eğitimi verilmekte, ayrıca tüm bilim dallarında yan dal uzmanı yetiştirilmektedir. Kliniğimiz içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde klinik ve laboratuar araştırmalar yapılmaktadır. Tüm bu imkânlarla Anabilim Dalımızda sağlık hizmetinde mükemmelliğin yakalanması yanı sıra bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımı amaçlanmıştır.  Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek sağlık hizmeti veren bilim dalımız ülkemizin ve bölgemizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap verebilir düzeydedir. Anabilim dalımız bünyesinde hizmet veren bilim dallarımız ve ilgilendikleri alanlar aşağıda verilmiştir. 

 

 

AKADEMİK PERSONEL:
Prof.Dr.MUSTAFA ARAZ
Prof.Dr.ERSİN AKARSU
Prof.Dr.CELALETTİN USALAN
Prof.Dr.VAHAP OKAN
Prof.Dr.MURAT TANER GÜLŞEN
Prof.Dr. ZEYNEL ABİDİN ÖZTÜRK

Prof.Dr. ÖZLEM TİRYAKİ USALAN

Prof.Dr. SUZAN TABUR

Prof.Dr. FATİH TEKER

Doç.Dr. AYHAN BALKAN
Doç.Dr. TÜLAY KUŞ

Doç.Dr. HANDAN HAYDAROĞLU ŞAHİN
Doç.Dr. HAMİT YILDIZ

Doç.Dr. AYDIN AYTEKİN

Doç. Dr. FATİH MEHMET ERDUR
Doç.Dr. HAVVA YEŞIL ÇINKIR

Doç.Dr. GÜLSEREN ELAY

Doç. Dr.  ZEYNEL ABİDİN SAYINER

Dr.Öğr. Üyesi SEZGİN BARUTÇU

Dr. Öğr. Üyesi ORHAN ZENGİN