• +90 342 360 6060

 

Genel Bilgiler

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 2004 yılında kurulmuştur ve 2007 yılı başından beri Kızılhisar Köyü'ndeki Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nin birinci katında hizmet vermektedir. 

Anabilim Dalı iki adet çift enerjili lineer akseleratör (Electa Precise Synergy Platform) ve CT simulatörle hizmet vermektedir ve elektronik dosya sistemi kullanılmaktadır. Tüm hastalar üç boyutlu konformal radyoterapi (3D CRT) ile tedavi edilmektedir. Ayrıca invivo dozimetri sistemi ve IMPAC hasta kayıt ve verifikasyon sistemi bulunmaktadır. Erişkin Onkoloji yataklı tedavi ünitesinde ihtiyaç duyan hastalar yatırılarak tedavi edilebilmektedir. 

Radyasyon onkolojisi uzmanı: Vücudun hangi bölgesine, ne kadar radyoterapi uygulanacağına karar veren, doktordur. Tedavi boyunca hastanın takibi, tümördeki değişikliklere bağlı olarak gerekli tedavi değişimi, hastanın yaşadığı yan etkilerin değerlendirilmesi ve tedavisinden sorumludur. 

AKADEMİK PERSONEL:
Dr. Öğr. Üye. İHSAN KARSLIOĞLU

Dr. Öğr. Üye. ABDURAHMAN KUZHAN

Dr. Öğr. Üye. AYŞE GÜLBİN KAVAK