• +90 342 360 6060

Genel Bilgiler

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalımızda, her yaş grubundaki hastalara yapılacak ameliyatlardaki anestezi uygulamaları başarıyla gerçekleştirilmektedir.
Anestezi öncesinde hastanın tıbbi geçmişine yönelik değerlendirme yapılması, ameliyat sonrası ağrı tedavisi uygulamaları için konsültasyon hizmetleri de verilmektedir. 
Kalp Cerrahisi gibi yüksek riskli ameliyatların yanı sıra sezaryen ve epidural anestezi ile doğum gibi alanında özel dikkat ve uzmanlaşma gerektiren uygulamalar da, hastanelerimiz uzmanlarının başarıyla uyguladıkları hizmetler arasındadır.
Ağrı (algoloji) ve yataklı reanimasyon ünitesi bulunan anabilim dalımızda; 
Tüm cerrahi bölümler için, 
  - Ameliyat öncesi dönemde hasta hazırlığı
  - Sedasyon altında her türlü girişimsel tanı işlemi
  - Son teknoloji cihazlar ile anestezi uygulaması
  - Kronik ağrı tedavileri ile ilgili işlemler yapılmaktadır. 
  
Yapılan uygulamalar ve invaziv girişimler : 
  -  Postoperatif analjezi,
  -  Ağrısız doğum,
  -  Akupunktur,
  -  Sinir blokları,
  -  Ağrı tedavisi amaçlı spinal ve epidural port takılması,
  -  Çöliak ganglion bloğu,
  -  Gasser ganglion bloğu,
  -  Lomber sempatik blok,
  -  Lizis  


 

Alt Bilim Dalı
Algoloji Bilim Dalı

 

 

AKADEMİK PERSONEL :  
Prof.Dr. Sıtkı GÖKSU 
Prof.Dr. Mehmet CESUR 
Prof.Dr. Süleyman GANİDAĞLI 
Prof.Dr. Lütfiye PİRBUDAK 
Prof.Dr. Ayşe MIZRAK ARSLAN 

Doç. Dr. Rauf GÜL
Doç.Dr. Berna KAYA UĞUR 
Doç. Dr. Elzem ŞEN 

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ : 
Dr. Başak KILIÇ 
Dr. Mehmet Mustafa ÖZDEN 
Dr. Bahar ERGÜL 
Dr. Yasin GÜNEŞ 
Dr. Arif DEMİR 
Dr. Sevinç DEMİR 
Dr. Özge PARLAK 
Dr. Mehmet Mustafa ANLAŞ 
Dr. Mehmet Bünyamin YILDIRIM 
Dr. Mustafa Emrah YÜKSEK 
Dr. Murat BAĞDAŞ 
Dr. Nurlana AHMADZADA 
Dr. Burak YAKAR 
Dr. Erman KIRMIZI 
Dr. Şahabettin Burak DİNERİ 
Dr. Osman Oğuzhan KURŞUN 
Dr. Ahmet ÇAM 
Dr. Haydar BEKTAŞ 
Dr. Mehmet Ali TURGUT 
Dr. Mehmet KAZOĞLU 
Dr. Neslihan GEZER 
Dr. Faik ÇELİK 
Dr. İrfan MEHMET 
Dr. Gökhan GÜLLÜ 
Dr. Fuad PASİYEV 
Dr. Alper Tunga TÜRKMEN 
Dr. Mehmet Selim NOYAN 
Dr. Bedri TURHAN 
 
HEMŞİRE, TEKNİKER ve TEKNİSYENLER :  
Tknk. Zehra ŞAŞOOĞLU 
Tknk. Gülnur ZİREK 
Tknk. Tuğba Türkdönmez YILDIRIM 
Tknk. Azime GÖĞÜŞ 
Tkns. Mehmet KOÇMAN 
Tknk. Mesut PANOĞLU 
Tknk. İbrahim İNAÇ 
Tknk. Yeşim Çapan YANÇ 
Tknk. Fatma Karacan ŞİT 
Tknk. Uğur ÇAKICI 
Tknk. Mine İŞBİLİR 
Hem. Burcu BİRIŞIK 
Tknk. Cihangir KURTARAN 
Tknk. Erkan ÇÖPLÜ 
Tkns. İbrahim GÜNDEŞLİ

 

BUGÜNE KADAR UZMANLIĞINI ALAN HEKİMLERİMİZ : 

  HEKİM UZMANLIK TARİHİ
1.

Uzm. Dr. Ali GÜNDOĞDU

29.12.1997

2.

Uzm. Dr. Mustafa KARAKAN

06.11.1998

3.

Uzm. Dr. Halil ÇELİKSÖZ

28.05.1999

4.

Uzm. Dr. Gülen GÜNGÖR

29.08.2000

5.

Uzm. Dr. M. Ali ELMACIOĞLU

27.01.2003

6.

Uzm. Dr. Hakan KARADAŞLI

25.06.2004

7.

Uzm. Dr. Mehmet ÇELİK

25.06.2004

8.

Uzm. Dr. Yasemin IŞIK

05.07.2004

9.

Uzm. Dr. Atilla TUTAK

05.07.2004

10.

Uzm. Dr. Serap AYGÜN

14.07.2004

11.

Uzm. Dr. Hülya ARIK

05.07.2005

12.

Uzm. Dr. Ali UYAR

05.07.2005

13.

Uzm. Dr. Filiz Sarı MEHMETOĞLU

15.08.2006

14.

Uzm. Dr. Osman İLHAN

15.06.2007

15.

Uzm. Dr. Gökçen SERİN

15.06.2007

16.

Uzm. Dr. Ali GÖRGÜ

29.06.2007

17.

Uzm. Dr. Recai KAYA

04.02.2008

18.

Uzm. Dr. Abdullah DEMİRHAN

27.02.2008

19.

Uzm. Dr. Emine AL

06.05.2008

20.

Uzm. Dr. Neslihan AVCI

09.01.2009

21.

Uzm. Dr. Gülşen Özkan TANRIVERDİ

19.03.2009

22.

Uzm. Dr. Serkan SARSU

20.03.2009

23.

Uzm. Dr. Mehmet Halit DEMİR

12.08.2009

24.

Uzm. Dr. İbrahim TUNCEL

13.11.2009

25.

Uzm. Dr. Murat BİLGİ

13.11.2009

26.

Uzm. Dr. Fatih YENDİ

08.01.2010

27.

Uzm. Dr. Şemsettin BOZGEYİK

08.01.2010

28.

Uzm. Dr. Berna KAYA UĞUR

21.01.2010

29.

Uzm. Dr. Arif Ceyhun UZUN

04.03.2010

30.

Uzm. Dr. Gülden KOCAGER

19.08.2010

31.

Uzm. Dr. Elzem ŞEN

04.01.2011

32.

Uzm. Dr. Ertuğrul KILIÇ

16.03.2011

33.

Uzm. Dr. Mehri Türkoğlu CENGİZ

06.07.2011

34.

Uzm. Dr. Betül KOCAMER

06.07.2011

35.

Uzm. Dr. Hasan DOLU

21.10.2011

36.

Uzm. Dr. Tülin ARICI

21.10.2011

37.

Uzm. Dr. Selman CAN

21.10.2011

38.

Uzm. Dr. Pınar ERDALOĞLU

03.01.2012

39.

Uzm. Dr. Önder ÖZEN

11.01.2012

40.

Uzm. Dr. İbrahim Halil ÖZCAN

19.12.2012

41.

Uzm. Dr. Hatice DEMİRCİ (AKBAŞ)

20.02.2013

42.

Uzm. Dr. Levent EKEN

27.02.2013

43.

Uzm. Dr. Ferdi DOĞANAY

27.03.2013

44.

Uzm. Dr. Eray MANDOLLU

08.05.2013

45.

Uzm. Dr. Reşit SARUHAN

15.05.2013

46.

Uzm. Dr. Nurgül KAPLAN

08.07.2013

47.

Uzm. Dr. Aziz YARBİL

05.03.2014

48.

Uzm. Dr. Melda DOĞAN

12.03.2014

49.

Uzm. Dr. Sevgi UÇAR

09.04.2014

50.

Uzm. Dr. Hakan SOYDİNÇ

05.05.2014

51.

Uzm. Dr. Metin KILINÇ

18.06.2014

52.

Uzm. Dr. Sevda MECİT

23.06.2014

53.

Uzm. Dr. Nurgül IŞIKAY

20.10.2014

54.

Uzm. Dr. N.Deniz ATEŞ

22.12.2014

55.

Uzm. Dr. M.Murat ÇELİK

04.02.2015

56.

Uzm. Dr. Çiğdem KADI

06.07.2015

57.

Uzm. Dr. Fatma Gül ÖZTÜRK

04.11.2015

58.

Uzm. Dr. Didem YILMAZ

09.02.2016

59.

Uzm. Dr. Gülseren KARSLI

15.03.2016

60.

Uzm. Dr. Pınar TÜMTÜRK

13.05.2016

61.

Uzm. Dr. Emine GÜLER

20.01.2017

62.

Uzm. Dr. Ergün MENDEŞ

09.05.2017

63.

Uzm. Dr. Seyhan Gül TÜRKMEN

25.05.2017

64.

Uzm. Dr. Hüseyin GÖÇERGİL

12.07.2017

65.

Uzm. Dr. Servet MENGÜ

16.08.2017

  
YÖNETİLEN UZMANLIK TEZLERİ : 

 • Emine Güler, "Propofol ve remifentanil ile sedasyon uygulanan ürolojik endoskopik vakalarda kapnografinin rolü".
  Gaziantep Üniversitesi, Aralık-2016.

 • Mehmet Murat Çelik, "Havayolu zorluğu düşünülen obez hastalarda C-mac videolaringoskop ile McCoy laringoskopun entübasyonlarının değerlendirilmesi".
  Gaziantep Üniversitesi, Ocak-2015. 

 • Eray Mandollu, “Elektif sezaryen’de lateral pozisyonda düşük doz lokal anestezikle spinal ve düşük konsantrasyonda lokal anestezik solüsyonla epidural anestezi kombinasyonunun kullanımının hipotansiyona etkisi”.
  Gaziantep Üniversitesi, Mayıs-2013. 

 • Hasan Dolu, “Ultrason kılavuzluğu yada anatomik işaretler kılavuzluğunda gerçekleştirilen internal juguler ven kateterizasyonunun karşılaştırılması”.
  Gaziantep Üniversitesi, Ekim-2011. 

 • Murat Bilgi, “Düşük akımlı ve yüksek akımlı uygulanan anestezilerin hastalarda mukosiliyer aktivite ile akciğere fonksiyonları üzerine etkilerinin karşılaştırılması".
  Gaziantep Üniversitesi, Kasım-2009. 

 • Gökçen Serin, “Torakal epidural analjezide bupivakain ve levobupivakainin postoperatif solunum fonksiyonları ve ağrı üzerine etkinlikleri”. 
  Gaziantep Üniversitesi, Mayıs-2007.

 • Yasemin Işık, “Pediatrik hastalarda düşük akımlı desfluran ile sevofluran anestezisinin karşılaştırılması”. 
  Gaziantep Üniversitesi, Temmuz-2004. 

 • M. Ali Elmacıoğlu, “Desfluranın farklı taze gaz akımlarında klinik uygulaması ve akımların ajan tüketimine olan etkisi”. 
  Gaziantep Üniversitesi, 2003.

 • Halil Çeliksöz, “Low-flow ile high-flow anestezinin izofluran ve enfluran kullanılarak klinik olarak karşılaştırılması”. 
  Gaziantep Üniversitesi, 1999.