• +90 342 360 6060

Genel Bilgiler

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalımızda, her yaş grubundaki hastalara yapılacak ameliyatlardaki anestezi uygulamaları başarıyla gerçekleştirilmektedir.
Anestezi öncesinde hastanın tıbbi geçmişine yönelik değerlendirme yapılması, ameliyat sonrası ağrı tedavisi uygulamaları için konsültasyon hizmetleri de verilmektedir. 
Kalp Cerrahisi gibi yüksek riskli ameliyatların yanı sıra sezaryen ve epidural anestezi ile doğum gibi alanında özel dikkat ve uzmanlaşma gerektiren uygulamalar da, hastanelerimiz uzmanlarının başarıyla uyguladıkları hizmetler arasındadır.
Ağrı (algoloji) ve yataklı reanimasyon ünitesi bulunan anabilim dalımızda; 
Tüm cerrahi bölümler için, 
  - Ameliyat öncesi dönemde hasta hazırlığı
  - Sedasyon altında her türlü girişimsel tanı işlemi
  - Son teknoloji cihazlar ile anestezi uygulaması
  - Kronik ağrı tedavileri ile ilgili işlemler yapılmaktadır. 
  
Yapılan uygulamalar ve invaziv girişimler : 
  -  Postoperatif analjezi,
  -  Ağrısız doğum,
  -  Akupunktur,
  -  Sinir blokları,
  -  Ağrı tedavisi amaçlı spinal ve epidural port takılması,
  -  Çöliak ganglion bloğu,
  -  Gasser ganglion bloğu,
  -  Lomber sempatik blok,
  -  Lizis  


 

Alt Bilim Dalı
Algoloji Bilim Dalı

 

 

AKADEMİK PERSONEL :  
Prof.Dr. Sıtkı GÖKSU 
Prof.Dr. Mehmet CESUR 
Prof.Dr. Süleyman GANİDAĞLI 
Prof.Dr. Lütfiye PİRBUDAK 
Prof.Dr. Ayşe MIZRAK ARSLAN 

Doç. Dr. Rauf GÜL
Doç.Dr. Berna KAYA UĞUR 
Doç. Dr. Elzem ŞEN