• +90 342 360 6060

 

Genel Bilgiler

Aralık 1993 tarihine kadar Anabilim Dalı'mızda dersler çeşitli öğretim üyeleri tarafından verilmiştir. Bu tarihte öğretim görevlisi olarak göreve başlayan ve Anabilim Dalı sorumlusu olarak görevlendirilen Dr. Ali İhsan BOZKURT Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nı kurarak eğitim-öğretime devam etmiş, 13.01.2003 tarihinde Pamukkale Üniversitesine geçmiştir.

Prof. Dr. Servet ÖZGÜR Ekim 1995'de Anabilim Dalı'nda göreve başlamış, Kasım 1995'den itibaren 20 yıl Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürütmüş, Kasım 2015 da emekli olmuştur. 

Dr. Birgül Özçırpıcı Temmuz 1995 tarihinde Anabilim Dalı'mızda araştırma görevlisi olarak göreve başlamış, Mayıs 2000 tarihinde uzmanlığını almıştır. Ekim 2002'de Yardımcı doçent, Mart 2011'de Doçent, Ağustos 2017'de Profesör ünvanı almıştır. Kasım 2015 tarihinden itibaren Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir.

Dr. Neriman Aydın Eylül 2005'de öğretim görevlisi olarak anabilim dalımızda göreve başlamış, Ağustos 2007'de Yardımcı doçentliğe atanmıştır. Aynı zamanda Mayıs 2017 tarihinden beri Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir.

Bölümde Türkçe- İngilizce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı derslerinin yanısıra,  2002- 2003 eğitim öğretim döneminde Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Halk Sağlığı Yüksek Lisans programı başlatılmıştır. Halen bu dersler, 1 Profesör ve 1 Yardımcı doçent tarafından verilmektedir. 

Vizyonumuz; Dünya Sağlık Örgütü Uzman Komitesinin 1952'de yaptığı tanıma göre  Halk Sağlığı;  "çevre sanitasyonu, bulaşıcı hastalıkların denetimi, bireylerin bireysel hijyen konusunda eğitimi için örgütlenmiş toplumsal çalışmalar, hastalıkların erken tanısı ve koruyucu sağaltımı için hekimlik ve hemşirelik hizmetlerini örgütleme ve her birey için sağlığın sürdürülmesine yeterli bir yaşam standardını sağlamak için toplumsal mekanizmalar geliştirme yoluyla hastalıkları önleme, yaşamı uzatma ve sağlığı ve yeterliliği geliştirme, böylece her vatandaşa kendisinin doğuştan gelen sağlık ve uzun ömürlülüğünü gerçekleştirmek için olanak sağlamak konusunda bu yararları örgütleme bilim ve sanatıdır." Bu tanım vizyonumuzu şekillendirmektedir.

Anabilim Dalı olarak misyonumuz;  Tıp Fakültesi ve diğer sağlık okullarının öğrencilerine bu tanımı ve vizyonu benimsetmek; toplumun sağlık durumunu, sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak ve araştırma yapmayı öğretmek;  araştırmalar sonucunda belirlenen çözümleri uygulamak ve uygulama sonuçlarını değerlendirmektir. 

 

AKADEMİK PERSONEL

Doç.Dr. NERİMAN AYDIN ( Anabilim Dalı Başkanı)