• +90 342 360 6060

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D.

 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 20 Eylül 1988'de Prof. Dr. Sabri Güngör tarafından kurulmuştur. Anabilim Dalına ilk öğretim üyesi olarak 28.12.1989'da Yard. Doç. Dr. İclal Balcı atanmıştır. 4.10.1995 yılında doçentlik kadrosuna atanan İclal Balcı, kurucumuz Prof. Dr. Sabri Güngör'ün, 26.8.1995'de Ankara'da bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesini takiben Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmeye başlamış, emekli olduğu 10 Ağustos 2011tarihine kadar bu görevi sürdürmüştür. Akademik kadromuz, 1996 yılında atanan Dr. Tekin Karslıgil, 2003 yılında atanan Dr. Ayşen Bayram, 2006'da atanan Dr. Fahriye Ekşi, 2009'da atanan Dr. Yasemin Zer ve 2013'de atanan Aslıhan Turhan ile birlikte eğitim ve öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.

Anabilim Dalımızda 1990 yılından beri mikoloji, viroloji, seroloji, immunoloji, bakteriyoloji ve tüberküloz laboratuvarlarında, 1999'dan beri de moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında araştırmalar devam etmektedir. Aynı zamanda Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez laboratuarı Mikrobiyoloji Bölümünde rutin hizmeti verilmektedir.

Bugüne kadar (Temmuz 2013); 23 yüksek lisans, dokuz doktora ve 14 uzmanlık öğrencisi mezun edilmiş olup, halen 4 uzmanlık ve altısı yabancı uyruklu olmak üzere 19 yüksek lisans öğrencisi ile eğitim ve öğretim sürdürülmektedir.

Araştırma görevlilerinin eğitim süresi 4 yıl olup; bakteriyoloji 12 ay, seroloji 6 ay, viroloji 3 ay, mikoloji 3 ay, moleküler mikrobiyoloji 3 ay, parazitoloji 3 ay olmak üzere toplam 30 ay iç rotasyon bulunmaktadır. Dış rotasyon olarak, uzmanlık eğitiminin ikinci yılında bir ay Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, üçüncü yılında 1 ay Tıbbi Biyokimya ve 6 ay Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, dördüncü yılında ise bir ay Halk Sağlığı rotasyonu bulunmaktadır.

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalımız halen dört Profesör,ve bir Dr. Öğr. Üyesi ile akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Prof.Dr. TEKİN KARSLIGİL (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. YASEMİN ZER
Doç.Dr. DENİZ GAZEL