• +90 342 360 6060

 

Genel Bilgiler

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına ait 27 yataklı ayrı bir servis mevcuttur. Göğüs Hastalıkları alanında tüm hastalıkların tetkik, tedavi ve takipleri yapılabilmektedir. Göğüs Hastalıkları ve Alerji polikliniklerinde yılda 8000–9000 hastaya hizmet verilmektedir.

Bölümümüz Solunum Fonksiyon Laboratuarında, solunum fonksiyon testleri uluslararası rehberlere uygun olarak sertifikalı ve deneyimli teknikerler tarafından yaptırılmaktadır. Difüzyon testi, akciğer kapasitesi ölçümü, egzersiz ve metakolin provokasyon testleri ile kardiyopulmoner egzersiz testleri de yapılmaktadır.

Alerji Laboratuarında deri testleri güvenle uygulanmaktadır.

Bronkoskopi ünitesinde, fiberoptik bronkoskopi uzman ve deneyimli bir ekip tarafından yapılmaktadır. Fiberoptik bronkoskopi sırasında gerekli olduğunda biyopsi, bronkoalveoler lavaj, özel fırçalarla sitolojik ve mikrobiyolojik örnek alınması ve transbronşial iğne aspirasyonu, yabancı cisim çıkarılması gibi işlemler uygulanabilmektedir.

Hücre kültürü laboratuarımız 2007'de kurulmuş olup, akciğer hücre dizileri (A549 ve BEAS-2B), primer bronş epitel hücre kültürleri, nazal epitel hücre kültürleri ve primer mezotel hücre kültürleri yapılmaktadır. Laboratuarda bu çalışmaların yanı sıra ELISA, 'western blott', akım sitometri ve RT-PCR gibi moleküler biyoloji tekniklerini uygulayacak alt yapı bulunmaktadır. Halen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) ve Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Yönetim Birimince desteklenen projeler yürütülmektedir. Ulusal ve uluslar arası işbirliğine dönük projelere ve işbirliği çalışmalarına büyük önem verilmektedir.

Laboratuarımızda halen üzerinde araştırma yapılan konular: Dizel egzoz partikülleri (DEP) ve insan yapımı nanopartiküllerin (TiO2, karbon nanotüpler), çeşitli obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH gibi) olan bireylerin bronş epitel hücre kültürleri ve çeşitli nazal patolojileri olan hastaların nazal epitel hücre kültürleri üzerindeki etkileri,
KOAH'lı bronş epitel hücrelerinde steroid direnç mekanizmaları
Hava yolu epitel hücrelerinde progenitör/kök hücre ekspresyonu
Belirtilen konular yanında, göğüs hastalıkları ve pediatrik alerji klinikleri ile işbirliği halinde periferik kan, plevral sıvı ve ekspirasyon havasında çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Yakın gelecekte de mezotel hücre kültürleri kullanılarak plevra hastalıkları ve risk faktörlerine dönük çalışmalar planlanmaktadır. Laboratuarımız Gaziantep Üniversitesinde çalışan araştırmacılar yanında, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmacılara açık olup, ortak çalışmalara ve işbirliğine büyük önem verilmektedir.   

AKADEMİK PERSONEL:

 

Prof. Dr. MERAL UYAR

Doç.Dr. MAHŞUK TAYLAN 

Doç.Dr. CENGİZHAN SEZGİ

Dr. Öğr. Üyesi SİBEL DOĞRU

Dr. Öğr. Üyesi NAZAN BAYRAM
Dr. Öğr. Üyesi FÜSUN FAKILI