• 0342 360 6060

Anabilim Dalımızda halen 5 Profesör,1 Doçent ve 2 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Anabilim Dalımızda Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Yüksek Lisans ve Doktora programı bulunmaktadır. Anabilim Dalımız Üniversitemizin farklı Fakülte ve Yüksek Okullarında açılan Biyokimya derslerini de yürütmektedir. Anabilim Dalımızda halen 2 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi, 1 araştırma görevlisi (ÖYP) 24 Yüksek Lisans öğrencisi ve 9 Doktora öğrencisi eğitimlerine devam etmektedir.

Prof. Dr. MAHER ALMOKDAD
Prof. Dr. SEYİTHAN TAYSI
Prof. Dr. İCLAL GEYİKLİ ÇİMENCİ
Prof. Dr. AYŞE BİNNUR ÖZYURT
Prof. Dr. MEHMET TARAKÇIOĞLU
Öğr. Gör. DEMET TAŞDEMİR KAHRAMAN
Öğr. Gör. SİBEL AHİ
Dr. Öğr. Üyesi. ELİF İŞBİLEN
 Dr. Öğr. Üyesi. MUSTAFA ÖRKMEZ
Doç.Dr. HÜLYA ÇİÇEK