• +90 342 360 6060

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Kliniğimiz 3 Mayıs 1990 yılında bir öğretim üyesi (Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kanlıkama) ve iki araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim ve sağlık hizmetlerine başladı. Kolejtepe'de yerleşmiş eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi zemin katında küçük bir odada başlanan poliklinik yanında, Kozanlı eski Doğumevi Hastanesinde 2. kattaki 5 yatakla klinik hizmetleri başladı. Aralık 1993′de Yrd. Doç.Dr. Semih Mumbuç'un göreve başlaması ile öğretim üye sayısı ikiye araştırma görevlisi sayısı dörde çıktı.

Yataklı birimler ve ameliyathanenin Ocak 2000′de kampüs içinde inşaatı biten binaya taşınması ile daha modern ve donanımlı bir mekânda hizmet verilmeye başlandı. Yeni poliklinik binasına 2004 Haziran ayında taşınılmasıyla beraber poliklinik ve odyovestibüler ünitede modern şartlarda hizmete başlanmıştır.

Hâlihazırda laminar akımlı ve hepafiltrelerle klâs-I düzeyde sterilite sağlayan 17 ameliyat salonunun bulunduğu modern bir ameliyathane yanında yaklaşık 25 özellikli yatak ve özel odalarla klinik hizmetleri sürdürülmeye devam edilmektedir.
Kliniğimizde şu anda 6 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Kliniğimizde senede yaklaşık 15000 hastaya poliklinik, 2500 hastaya yataklı hizmet verilmekte ve yılda ortalama 2000 ameliyat yapılmaktadır. Bu operasyonların yaklaşık yarısı kulak ve burunla ilgili girişimlerdir. Kronik Otitis Media (kronik iç kulak iltihabı) cerrahi tedavisi, Stapedektomi (otoskleroz cerrahisi), Koklear İmplantasyon (biyonik kulak uygulaması), SMR (septum deviasyonu duzeltilmesi), Rinoplasti (burun estetiği), FESS (fonksiyonel endoskopik sinus cerrahisi) ameliyatları yoğun olarak yapılmaktadır. Onkolojik girişimler tüm hastaların yaklaşık 10′unu oluşturmaktadır. Bunlar Total veya Parsiyel Larinks Cerrahisi (gırtlak kanseri ameliyatı), Tiroid (guatr) ile ilgili cerrahiler, Ağız ve Dil ve Çene Cerrahisi ve Parotis (tükürük bezi) cerrahisi uygulanmaktadır. Ayrıca Baş-Boyun cerrahisi, Fasial Plastik-Rekonstrüktif cerrahi, Maxillofasial cerrahi, Bronko-özefagoloji, kafatabanı cerrahisi, akustik nörinoma ve vertigo cerrahisi, saplı ve serbest flep uygulamaları ve ses cerrahisi girişimleri de uygulanmaktadır.

 

Kliniğimizde ameliyatlarda Mikroskop, Endoskop, Navigasyon sistemi ve Lazer uygulamaları da dahil en son teknolojik donanımlar kullanılmaktadır.

Kliniğimiz Odyoloji, Yenidoğan İşitme ve Tarama Ünitesi, Denge Hastalıkları ve Ses Hastalıkları biriminde yılda yaklaşık 4000 hastaya odyolojik testler, kalorik testler, ENG ve Ses Analizi uygulanmaktadır. Ses hastalıkları biriminde Stroboskopik inceleme yılda yaklaşık 1000 hastaya uygulanmaktadır.

 

Prof.Dr. MUZAFFER KANLIKAMA
Prof.Dr. SEMİH MUMBUÇ
Doç.Dr. ORHAN TUNÇ
Doç.Dr. İSMAİL AYTAÇ