• +90 342 360 6060

Tıbbi ve cerrahi hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli bir dizi testin yapıldığı laboratuar ile hizmet verilmektedir. Patoloji bölümünde tüm branşlardan laboratuara gelen doku örneklerinde, hastalıklar ile ilgili histopatalojik tanılar verilmektedir.

Kadro, cihaz ve gerçekleştirilen tetkik miktarı itibariyle bölümümüz, Türkiye'de ön sıralarda yer almaktadır. Ayrıca hastanemiz, çevre illerdeki hastane ve tıp merkezlerinden gelen materyalleri de incelemektedir. Hastanemizin sitopatoloji ve moleküler patoloji alanında da çalışmaları mevcut olup bölgemizde referans merkezi konumuna gelmiştir.
Patoloji ünitemiz tarafından, ameliyat sırasında hızlı bir biçimde tanı konulması amacıyla kullanılan "Frozen section" işleminden geçirilerek incelenmektedir.

Patoloji ünitemiz üç bölüm içermektedir:

HİSTOPATOLOJİ BÖLÜMÜ

Vakaların tamamına yakını kısa sürede kliniğe ulaştırılmak üzere rapor edilir. Raporun çıktığı hastalara sms ile bildirilir. Gerekli görüldüğünde rutin incelemeye ek olarak başka özel boyalar (PAS, retikulum, Masson Trichrom, van Gieson, cresyl violet, toluidin blue …) kullanılır.
Materyalin işlemleri yani alınan örneklerin işlenmesi (doku takibi) modern cihazlarımız ve çok kaliteli teknik personelimiz tarafından yapılmaktadır. Frozen section ile değerlendirme de histopatolojinin aktivitesi içinde olup günün her saatinde yapılabilmektedir.

SİTOPATOLOJİ BÖLÜMÜ

Vucud sıvıları, vaginal smearler, radyoloji departmanından gönderilen ince iğne aspirasyon materyalinin değerlendirilmesi ve rapor edilmesi patolojinin bu bölümün işi olup aynı gün ya da ertesi günü sonuç veren bir faaliyetle yerine getirilmektedir.

İMMUNOHİSTOKİMYA BÖLÜMÜ

Bu metod laboratuarımızda çok titiz ve güvenilir bir çalışma ile uygulanmakta ve kaliteli bir sonuç alınmaktadır.

 

Prof.Dr. Metin KARAKÖK
Prof.Dr. Suna ERKILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Sibel CANGİ
Dr. Öğr. Üyesi ÖMER ERONAT
Dr. Öğr. Üyesi EVREN UZUN