• +90 342 360 6060

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 1998 yılı Şubat ayında ilköğretim üyesi olan Dr. Haşim Üstünsoy 'un göreve başlaması ile şehir merkezindeki eski hastaneyi kullanarak kuruluş çalışmalarına başlamıştır. Bir ameliyathane, acil içerisinde diğer kliniklerle birlikte kullanılan yoğun bakım ve 6–7 klinik yatak göğüs cerrahisi ile paylaşılarak kalp ameliyatları yapılması planlanmış idi. Yaklaşık altı ay süren temel teknik donanımın sağlanması ile 19 Temmuz 1998 de Aort Yetmezliği tanısıyla ilk hasta ameliyat edilerek aort kapak replasmanı yapılmıştır. Aynı yılın kalan döneminde özelikle cumartesi ve pazar günleri damar ameliyatları ile birlikte 35 açık kalp ameliyatı yapılmıştır. Yaklaşık iki yıl süre ile ortalama 100–150 civarında açık kalp ve 100 civarında damar ameliyatı ile klinik gelişme aşamasına girmiştir.

2000 yılında hastanemizin kampüs içerisindeki yeni yerine taşınması, ameliyathane, yoğun bakım, klinik koşullarının iyileşmesi, asistan sayısının ve teknik ekibin artması ve kardiyoloji kliniğinin gelişmesi ile ameliyat sayısı açık kalp cerrahisinde 300'lere kadar çıkmıştır.

Son iki yıldır 25 klinik, 7 yoğun bakım yatağı, iki ameliyathanede 6 kroner ve kapak cerrahisi gibi normal kalp cerrahisi ameliyatlarının dışında, Aort cerrahisi, çocuk kalp hastalıkları cerrahisi de başarıyla yapılmaktadır. Ayrıca kliniğimizde kalp transplantasyonu ve mekanik kalp takılması gibi ameliyatlarda gerçekleştirilmektedir. Bu ameliyatların yapıldığı 5. il Gaziantep'tir. Ameliyatları ve kalp transplantasyonu yapabilecek teknik donanıma sahip olan kliniğimizde yılda ortalama 550 açık kalp, 250 civarında damar cerrahisi ve diğer girişimler ile birlikte 1000 civarında ameliyat yapılmaktadır.

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, yalnızca sağlık hizmeti değil aynı zamanda araştırma görevlileri ve öğrencilere çağdaş, kaliteli eğitim sunma görevini de üstlenmiştir. Sürekli eğitimin, sağlığın vazgeçilmez bir parçası olduğunun bilincinde olan klinik, bu fonksiyonunu yerine getirmek için sürekli toplantılar düzenlemektedir.   

 

Prof.Dr. Mehmet Adnan CELKAN (Anabilim Dalı Bşk.)
Dr. Öğr. Üyesi Erhan HAFIZ