• +90 342 360 6060

 

Genel Bilgiler

Kardiyoloji Anabilim Dalımızın servisi 26 yataklı olup hastanemizin 1. katında yer almaktadır. Ayrıca servisimizde 4 yataklı bir anjiyografi servisi mevcuttur. Koroner yoğun bakım ünitesi 9 yataklı olup hastanemizin 2. katında yer almaktadır. Kateter ve anjiyografi laboratuarı koroner yoğun bakım ünitemizin hemen yanındadır. Kateter ve anjiyografi laboratuarında yıllık yaklaşık 3350 işlem yapılmaktadır (anjiyografi, perkütan koroner girişim, kateterizasyon, geçici-kalıcı pacemaker yerleştirilmesi, ICD-CRT işlemleri, elektrofizyoloji, IVUS-FFR işlemleri, mitral-pulmoner valvuloplasti işlemleri, ASD-PDA kapatılması, septal ablasyon gibi…). Kliniğimizde akut myokardiyal infarktüs vakalarına yaklaşık 5 yıldır 24 saat primer perkütan girişim yapılmaktadır.

Polikliniğimiz, ekokardiyografi ve efor-tilt testi, tansiyon-ritm holter laboratuarları ve öğretim üyelerimizin odaları poliklinik binamızın 1. katında yer almaktadır. Ekokardiyografi laboratuarında transtorasik ve transezofagiyal, kontrast ve dobutamin stres ekokardiyografi işlemleri yapılmaktadır.   

AKADEMİK PERSONEL:
PROF.DR. M.MURAT SUCU
PROF.DR. ERTAN VURUŞKAN
Doç.Dr. İRFAN VEYSEL DÜZEN
Doç. Dr. GÖKHAN ALTUNBAŞ

Doç. Dr. MEHMET KAPLAN