• +90 342 360 6060

Genel Bilgiler
 

1993 yılında kurulan kliniğimiz, ruhsal hastalıkların yanı sıra alkol ve diğer madde bağımlılıklarının tanı ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış, 25 yataklı bir kliniktir.Kliniğimizde şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), depresyon, panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk, sosyal fobi, özgül fobi, travma sonrası stres bozukluğu, somatoform bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, Alzheimer ve diğer tür demanslar, alkolizm ve diğer madde bağımlılıkları, internet ve kumar bağımlılığı, uyku bozuklukları, anoreksiya ve bulimia gibi yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları ve kişilik bozuklukları tedavi edilmektedir.

Kliniğimizde halen 25 yataklı servis, 3 genel psikiyatri polikliniğin yanı sıra 7 özelleşmiş birim polikliniği, AMATEM polikliniği, Adli ve İdari Olgular polikliniği , Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olmak üzere toplam 14 birimde hususileşmiş hizmet verilmektedir. Gaziantep ve çevre illere geniş çapta hizmet verilmektedir ve kliniğimiz Ruh sağlığı alanında Güneydoğu Anadolu bölgesinde merkez hastane – kliniklerden biri konumundadır. Yılda yaklaşık 1000 hasta yatırılarak ve 24000 hasta ayaktan tanı ve tedavi görmektedir.

Anabilim Dalımızda 1 Profesör,1 Doçent  ,1 Dr Öğretim Üyesi olan toplam 3 Öğretim Görevlisi, 20 araştırma görevlisi, 3 psikolog ve 7 hemşire görev yapmaktadır.

Ayrıca uluslararası çok merkezli çalışmaların yanında birçok bilimsel çalışma yürütülmektedir.

Kliniğimizde aşağıdaki özelleşmiş birimlerde ve konularda hastalarımıza hizmet verilmektedir:

 

Psikiyatri Servisi: 6 özel oda, 18 yataktan oluşan 9 normal oda, 1 güvenli tecrit odası olmak üzere 25 yataklı kliniğimizde, yatarak tedavi gören hastalarımıza hekim, hemşire ve hasta bakıcı personellerimizden oluşan deneyimli sağlık ekibimizle hizmet verilmekte, ayrıca 7 gün 24 saat güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Hastalarımızın boş zamanlarını geçirebileceği okuma ve uğraşı odası ve kitaplığı bulunmaktadır.

 

 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi: İlimizde ikamet eden ve ağır ruhsal problem yaşayan hastalara, psikososyal destek hizmetlerinin verildiği, sosyal rehabilitasyonun sağlandığı gerektiğinde hastaların takip ve tedavilerinin evde sağlık uygulamasına entegre bir şekilde yürütüldüğü bir merkezdir.Toplum ruh sağlığı merkezimizde; hastanın takip ve tedavisi, depo enjeksiyon uygulaması ve takibi, psikoeğitim (hastalık ve tedaviyle ilgili bilgiler, hastalık belirtileriyle baş etme yöntemleri, kriz yönetimi gibi konularda hasta ve yakınlarının eğitimi), bireysel danışmanlık, grup terapisi, öğle yemeği, mutfak terapisi  ve hobi bahçesi, hem iç mekanda hem de açık havada spor faaliyetleri, beden perküsyonu (beden ritmi), drama , film gösterimi, ahşap boyama, takı tasarımı, internet, kütüphane ve okuma salonu, satranç etkinlikleri yapılmaktadır.

 

 

EKT (Elektrokonvulsif Terapi) Uygulaması :Elektrokonvülsif tedavi, belli psikiyatrik rahatsızlıklar için güvenli ve etkili bir tıbbi tedavidir. Ekt tedavisine aynı zamanda “beyine elektrik uyarımı”, “elektroşok tedavisi” veya “şok tedavisi” de denilmektedir. Yataklı servisimizde bulunan EKT (elektrokonvulsif terapi) cihazı ile haftanın 3 günü genel anestezi eşliğinde elektroşok tedavisi verilebilmektedir. EKT ile özellikle tedaviye dirençli depresyon olgularında hızlı ve kalıcı düzelme sağlanmaktadır.

 

 

TMS (Transkranial manyetik stimulasyon) Uygulaması :   Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizde TMS (Transkranial manyetik stimulasyon) cihazı mevcuttur.TMS dünyada ve Türkiye de önem kazanan   modern ve  yeni bir tedavi yöntemidir. Kliniğimiz  Türkiyede  TMS cihazının bulunduğu sayılı merkezlerden  biri Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise tek merkezdir.

Beyin hücrelerine  Elektromanyetik Uyarım vererek  beyin hücrelerinin normal  fonksiyonlarına dönmesine yardımcı olmaktadır .Tedaviye Dirençli Depresyon,Obsesif Kompulsif Bozukluk , Gebelikteki Ruhsal Bozukluklarda,Travma Sonrası Stres Bozukluğunda ,  Emziren annelerde,Kronik Ağrı   gibi birçok psikiyatrik hastalıkta kullanılabilmektedir .Tms ön hazırlık gerektirmemesi ,tedavinin hastaların günlük yasamsal aktivitelerinin etkilememesi yan etkilerinin cok nadir olmasıyla oldukça etkin ve güvenli bir tedavi yöntemidir. EKT beyine doğrudan elektrik akımı verilerek uygulanır. Hastane ortamında ve genel anestezi altında yapılması gereklidir. Tms tedavisi ise ayaktan uygulanabilir, anestezi ya da analjezik gerektirmez. Çoğu kez hasta hafif baş ağrısı ve uyarım uygulanan yerde hafif bir rahatsızlık dışında herhangi bir olumsuz etki hissetmez.Kliniğimizde güvenle uygulanan önemli tedavi yöntemlerinden biridir.

 

 

 

AMATEM Birimi: Alkol, eroin, kokain, sentetik hap ve benzeri uyuşturucu maddelerle ilgili kullanım sorunları olanlara hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir. AMATEM birimimizde madde kullanım bozukluğu olan danışanlarımıza ayaktan ve yatarak arındırma(detoksifikasyon) tedavi imkanı sağlanmakta, Eroin ve Alkol bağımlılığında yeni bir tedavi seçeneği olarak son yıllarda kullanımı gittikçe artan Naltrekson cilt altı implant (çip) uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca kliniğimizde Buprenorfin+Nalokson (Suboxone) tedavi protokolü yakın zamanda başlanmış olup eroin bağımlılığı ile mücadele eden hastalarımıza daha etkili tedavi seçenekleri sunulabilmektedir.

 

 

Adli ve İdari Olgular: Bu tür olgular, bütün öğretim üyeleri/görevlilerin katıldığı toplantıda değerlendirilmekte ve karara bağlanmaktadır. Toplantı sorumlu öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir.Duygudurum Bozuklukları Birimi: Önceden polikliniğimizde değerlendirilmiş ve tanısı konmuş unipolar depresyon ve bipolar duygulanım bozukluk olgularına hizmet verilmektedir.Psikotik Bozukluklar Birimi: Önceden polikliniğimizde değerlendirilmiş ve tanısı konmuş şizofreni, şizoefektif bozukluk, hezeyanlı bozukluk ve benzeri psikotik bozukluk olgularına hizmet verilmektedir.Kaygı Bozuklukları Birimi: Önceden polikliniğimizde değerlendirilmiş ve tanısı konmuş genelleşmiş kaygı bozukluğu, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu ve benzeri kaygı bozukluğu olgularına hizmet verilmektedir.Cinsel İşlev Bozuklukları Birimi: Önceden polikliniğimizde değerlendirilmiş ve tanısı konmuş sertleşme bozukluğu, erken boşalma, vajinismus, orgazm bozukluğu, cinsel istek azlığı ve benzeri cinsel sorunları olanlara hizmet verilmektedir.

Yaşlılık Psikiyatri Birimi: 65 yaş üzeri hastalarımıza hizmet verilmektedir.Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi: Onkoloji ve Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanelerimizde diğer servislerde yatarak tedavi gören ve kliniğimize ruhsal sorunları için danışılan hastalara hizmet verilmektedir.

 


AKADEMİK PERSONEL
Doç.Dr. GÜLÇİN ELBOĞA (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. ABDURRAHMAN ALTINDAĞ
Doç. Dr.ŞENGÜL KOCAMER ŞAHİN

Doç.Dr. BAHADIR DEMİR