• +90 342 360 6060

Obezite; besinlerle alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması sonucu ortaya çıkan, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olarak kabul görmektedir. Günümüzde obezite giderek artan bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastanemiz bünyesinde obezite ile ilgili cerrahi operasyonlar da yapılmaktadır. Hasta; diyet tedaviye, medikal tedaviye cevap vermemiş ise beden kitle indeksi de 40’ın üzerindeyse ve obeziteye neden olan herhangi bir metabolik bozukluğu yoksa cerrahiye aday bir hasta olarak görülmektedir. Kapalı cerrahi yöntemiyle (laparoskopik) yapılan bu obezite ameliyatları sayesinde ise hastaların iyileşme süreci kısalmaktadır.