• 0342 360 6060

 

Genel Bilgiler
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde 2000 yılından beri hizmet veren Nefroloji bölümümüzde 2001 yılında Diyaliz Ünitesi kurulmuştur. Gaziantep üniversitesi Nefroloji BD, nefrolojinin her alanında klinik ve laboratuar çalışmalarının yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir disiplindir. Üç yıllık uzmanlık sonrası eğitim programının amacı başarılı teknisyen yetiştirmek ve akademik kurslar dışında da eğitimlerinin başarılı ve yeterli olabilmeleri için teorik bilgilerin yanı sıra, pratik ve laboratuar bilgi ve becerilerinin kazanılmasıdır.

Yer ve kapasite

Nefroloji Anabilim Dalı'nın bünyesinde bir hemodiyaliz ünitesi, Nefroloji, periton diyalizi ve renal transplantasyon polikliniği, renal USG ve girişimlerin yapıldığı Nefroloji laboratuarı bulunmaktadır. Diyaliz ünitesi 16 yataklıdır. Diyaliz ünitesi haftada 6 gün 3 seans olmak üzere ayda yaklaşık 95–110 hataya hizmet vermektedir. Nefroloji polikliniği haftada 5 gün olmak üzere ayda yaklaşık 700–1000 hastaya hizmet vermektedir. 22 yataklı Nefroloji servisinde hastaların takip ve tedavisi Bilim Dalımız elamanlarınca yürütülmektedir. Hastaneye tanı ve tedavi amacıyla yatması gereken hastalar servislere genel yatış sırasına girerek yatırılmakta, bunların ve diğer yatan hastalardaki Nefrolojik sorunlarla Nefroloji Bilim Dalının öğretim üyeleri ilgilenmektedir. Böylece İç Hastalıkları araştırma görevlilerine de klinik Nefroloji bilgi katkısı verilmektedir. GÜTF Nefroloji Anabilim Dalı'nda 1 ayda gerçekleştirilen girişimsel ve girişimsel olmayan uygulamalar: 1100 – 1200 hemodiyaliz seansı, 40–60 hemodiyaliz kata teri takılması, 2–4 periton diyaliz katateri uygulaması, canlı ve kadavra renal transplantasyon, 20–25 laboratuar kan basıncı monitorizasyonu

Tıp Öğrencisi Eğitimi

Dönem III' de 17 saat, Dönem IV' de 12 saat Nefroloji dönem dersi verilmektedir. Dönem IV öğrencilerine İç Hastalıkları staj eğitimi içinde 48 saat muayene, 60 saat yatak başı eğitimi, 50 saat küçük gruplarda klinik uygulama öğretim üyelerimizce yapılmaktadır.

Araştırma Görevlileri Eğitim Süreci

İç hastalıkları Anabilim Dalının belirlediği eğitim programı çerçevesinde araştırma görevlileri Nefroloji poliklinik ve servislerinde Nefroloji AB öğretim üyeleri tarafından yoğun ve etkili biçimde eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

Eğitim Programı

Haftada 1 gün makale saati veya konferans Haftada 1 gün seminer Haftada 1 kez vaka tartışması toplantısı Bunlar dışında araştırma görevlileri, poliklinik hizmetlerini, dış servis ve acil polikliniği konsültasyonları ve diyaliz ünitesindeki hastaların takibinde aktif olarak görev almaktadırlar

Bilim Dalı Çalışma Konuları

Gaziantep Üniversitesi Nefroloji BD kendi alanında gerek Türkiye içinde sağladığı uzmanlık eğitimi, klinik ve laboratuar uygulamaları açısından gerekse yurt içi ve yurt dışı bilimsel aktivite ve yayınları açısından öncü olmak adına çalışmalarımız devam etmektedir.

Böbrekler ve idrar yolları hastalıkları ve yüksek tansiyon ile ilgilenmektedir. Kan ve idrar tahlilleri, kontrastlı böbrek filmi, ultrasonografi ve böbrek biopsisi yapılabilmektedir. Hemodiyaliz ünitesinde deneyimli doktor ve hemşireler hizmet vermektedir. Sürekli ayaktan periton diyalizi yapılabilmektedir. Hastanemizde bulunan transplantasyon ünitesiyle koordineli çalışılarak kadavra ve canlıdan böbrek nakli yapılmakta ve nakil yapılan hastalar kolaylıkla takip edilmektedir.