• 0342 360 6060

 

Genel Bilgiler

Gastroenteroloji Bilim Dalı; karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreas, mide, yemek borusu, ince ve kalın barsak hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedir.
Mide (gastroskopi), kalın barsak (kolonoskopi) ve safra yolları endoskopisi (ERCP), sarılık tetkikleri, karaciğer biyopsisi ve endoskopik ultrasonografi yapılabilmektedir. Endoskopi ünitemizde günlük ortalama 50 tane endoskopi yapılmakta olup, birçok hastalığın teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.