• 0342 360 6060

 

Genel Bilgiler

Gaziantep Üniversitesi Pediatrik Allerji ve Astım Bilim Dalı Ocak 2006'dan bu yana hizmet vermektedir.

Bölümümüzde Yardımcı Doçent Doktor Özlem Keskin ve Yardımcı Doçent Doktor Ercan Küçükosmanoğlu olmak üzere iki Çocuk Allerji uzmanı, bir pediatri asistanı ve bir teknisyen çalışmaktadır.

Bölümümüzde, hışıltılı çocuk, astım, allerjik rinokonjunktivit, atopik dermatit, besin allerjileri, ilaç allerjileri, kronik ürtiker, anjiyoödem, anafilaksi gibi geniş bir hastalık grubunda tanı, tedavi ve eğitim hizmetleri poliklinik ve servislerde verilmektedir.

Çocuk Alerjisi ve Astım bilim dalımızda poliklinik hasta muayenesi yanında tanısal bir çok girişim uygulanmaktadır. Hafta içi her gün poliklinik hizmeti verilmektedir. 

Bölümümüz tarafından gerçekleştirilmekte olan tanısal amaçlı testler şu şekildedir:

Solunum fonksiyon testleri,

Eforlu solunum fonksiyon testi,

Allerjenlerle epidermal prick deri testleri ve intradermal deri testleri,

İlaçlarla deri testleri,

İlaç provokasyon testleri,

Besin provokasyon testleri.

Gerekli araçlar temin edilir edilmez metakolin bronş provokasyon testinin yapılması planlanmaktadır.

Solunum Fonksiyon testlerini teknisyenimiz yaparken allerjenlerle ve ilaçlarla deri testlerini Çocuk Allerji uzmanları gerçekleştirmekte ve değerlendirmektedir.

Hastalarımıza allerjenlerden korunma, akut astım atağında ev tedavisi ve inhalan ilaç kullanma eğitimi verilmektedir.

Ayrıca endikasyon koyulan hastalara allerjen spesifik immünoterapisi uygulanabilecektir.