• 0342 360 6060

 

Genel Bilgiler

Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı Nisan 2000 yılında kurulmuş ve 2 öğretim üyesi ile çalışmaya başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana sürekli gelişerek büyüyen bölümümüz, 2000 yılında 10 yataklı bir servis ve 1 poliklinikle hizmete başlamış, yıllar içerisinde büyüyerek halen Gaziantep Onkoloji Hastanesi'nde 35 yataklı servis, 3 poliklinik, 30 kişiye aynı anda hizmet veren ayaktan kemoterapi ünitesi ve Türkiye ve Avrupa'da örnek, en modern donanım ve alt yapı ile çalışan kemoterapi hazırlama ünitesi ile hizmet vermeye devam etmektedir.

İlk kurulduğu günden bu yana bölgemizdeki tek merkez olma konumunu devam ettiren Bilim Dalımız polikliniklerinde yıllık 12.000 hasta bakılmakta yaklaşık 2500 hasta da yatarak tedavi görmektedir.

Gaziantep Onkoloji Hastanesi açıldıktan sonra Radyasyon Onkolojisi, Pediatrik Onkoloji ve Nükleer Tıp İyot tedavi odaları ile birlikte aynı binada hizmet vermektedir. Hastanemizde ilk yüksek doz kemoterapi ile birlikte otolog periferik kök hücre nakli 2003 yılında multiple myeloma hastasına bölümümüzce yapılmış ve sonrasında 27 değişik hastaya da uygulanmıştır. 2000–2010 yılları arasında 4 yan dal uzmanı yetişmiş, halen de 3 yan dal uzmanlık öğrencisinin eğitimleri devam etmektedir.

Bu gün itibari ile ülkemizde ve dünyada uygulanmakta olan her türlü onkolojik tedaviler (port uygulaması, konvansiyel kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, eş zamanlı tedaviler vb) bölümümüzde uygulanmaktadır. Ayrıca bölümümüzde çok sayıda yurt içi ve yurt dışı araştırmalar (ilaç araştırmaları, gözlem çalışmaları ve deneysel çalışmalar) yürütülmektedir.

Hastanemiz bünyesinde mevcut Moleküler Onkoloji laboratuarında rutin ileri düzey genetik analizlerin yanı sıra çok sayıda klinik ve deneysel çalışma da yürütülmektedir. Laboratuarımız k-ras mutasyon analizinde uluslar arası validasyon sertifikasına sahip bir merkezdir. Ayrıca pek çok genetik belirteçlerin klinik uygulamaları hakkında araştırmalarımız devam etmektedir.

AKADEMİK PERSONEL
Doç.Dr. Fatih TEKER (ABD Bşk.)
Dr. Öğr. Üyesi. Havva Yeşil ÇINKIR