• 0342 360 6060

 

Genel Bilgiler

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı poliklinik, klinik, kemik iliği transplantasyon Ünitesi ve Terapötik Aferez Ünitesi olarak hizmet vermektedir.

Hematoloji Polikliniğince her gün mesai saatleri içerisinde günde ortalama 40- 50 hasta muayenesi ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca ayaktan kemoterapi ünitesinde deneyimli hemşireler ile hastalarımızın ayaktan kemoterapileri verilmekte, gereken hastalara ayaktan destek tedavileri yapılmaktadır.

Klinikte yatan hastalarımızın sayısı 40- 50 arasında değişmekte olup bunun büyük çoğunluğunu lösemi-lenfoma hastaları oluşturmaktadır. Kliniğimizde 2009 yılından itibaren Kemik İliği Transplantasyon merkezi açılmış olup Allogeneik ve Otolog Kemik iliği nakilleri yapılmaktadır.

Erişkin Hematoloji Kemik İliği Transplantasyon Merkezi Doğu, Güneydoğu ve Çukurova bölgesinde ilk erişkin kemik iliği nakil merkezidir. Halen 20 hasta nakil sırası beklemekte olup 1 yıldan bu yana toplam 62 hastaya kemik iliği nakli( 22 Allogeneik ve 40 otolog) gerçekleştirilmiştir. Kuzey Irak ve Halep'ten de kemik iliği ve kök hücre nakli için yoğun talep vardır. Bölgemizde son yıllarda sınırların açılması, sosyal ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra kemik iliği ve kök hücre nakilleri sağlık turizmi açısından talep görmekte ve öne çıkmaktadır. 2010 ilk 6 ay Sağlık Bakanlığına bildirilen verilerine bakıldığında Türkiye'de nakil sayısında 5. merkez olmuştur. Ayrıca Gaziantep Üniversitesi Kemik İliği Transplantasyon Merkezi 2008 itibariyle Avrupa Kemik İliği Merkezleri Federasyonuna (EBMT) başvurarak CIC 402 merkez numarası ile üye olarak tanınmıştır.

Hematoloji Bilim Dalı içerisinde 01.10.2010 tarihinde Aferez Ünitesi kurulmuş olup Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmiştir. Hastanemizde kurulan bu ünite Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tektir. Dolayısıyla Aferez Ünitesinin sağlık hizmetinde önemli bir yeri olduğu aşikârdır.

Gaziantep Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı güçlü kadrosuyla bölgenin kaderini olumlu yönde değiştirecek çalışmalarını sürdürmektedir.

Tanı- Takip ve Tedavi yaptığımız hasta grupları;

Her türlü Eritrosit hastalıkları
Her türlü Trombosit Hastalıkları (ITP vb.)
Akut Lösemiler
Kronik Lösemiler ( KML, KLL vb.)
Lenfomalar ( Lenf bezi Kanserleri)
Kanama- Pıhtılaşma bozuklukları (Hemofili vb.)
Kemik İliği Transplantasyonu
Aferez İşlemleri