• 0342 360 6060

 

Genel Bilgiler

ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI

 

         Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ünitesi 2000 yılında Doç. Dr. Ayşe Balat tarafından kurulmuş olup sadece Gaziantep'e değil, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya ve Hatay gibi çevre illerdeki çocuk böbrek hastalarına da yıllardır hizmet vermektedir. Ünitemiz halihazırda Prof .Dr. Ayşe Balat ve 2006 yılından itibaren Y. Doç.Dr. Mithat Büyükçelik ile birlikte hastalarımıza hizmet vermeyi sürdürmektedir.

         Çocuk Nefroloji polikliniği her gün yapılmakta olup, idrar yolu enfeksiyonu, akut-kronik böbrek yetmezliği, böbreğin genetik hastalıkları, doğuştan böbrek anormallikleri, taş, glomerulonefritler, işeme bozuklukları, idrar kaçırma vb gibi oldukça geniş bir hastalık grubunda tanı, tedavi ve eğitim hizmetlerini sürdürmektedir.

Ünitemizde hemodiyaliz, periton diyalizi, tanı amaçlı böbrek biyopsisi ve her türlü tıbbi müdahele yapılabilmektedir.