• 0342 360 6060

 

Değerli Meslektaşlarım, Kıymetli Çalışanlar, Sevgili Hasta ve Hasta Yakınları,

 

Hizmete girdiği 1987 yılından bu güne kadar, sağlık alanında kaliteli hizmet sunan ve bu hizmet kalitesini her geçen gün arttırmaya yönelik girişimlerde bulunan Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin, bir hekimi ve yönetim kadrosunun bir üyesi olmaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim.

 

Son teknolojiyle donatılmış hastanemiz, kadrosu ve sunduğu hizmet kalitesiyle sağlık sektöründeki ideallerini gerçekleştirmeye devam ederken, öncülük, liderlik ve bilimsellik ilkeleriyle yarınlara ve daha büyük başarılara yürümenin de kararlılığını taşıyor. Gelinen hiçbir noktayı yeterli görmeyen, varılan her hedefi yeni bir amacın başlangıcı olarak değerlendiren hastanemiz, sunulan hizmeti daha da ileri bir noktaya taşıyabilmek için vicdani, ahlaki ve bilimsel değerlere bağlı, etik kurallara saygılı, hasta memnuniyeti odaklı, doğru ve güvenilir bir merkez olmaya devam etmektedir.

 

Öncelikle insan sağlığını korumanın ne kadar önemli olduğu bilinciyle hareket etmekte ve mevcut tüm imkânları hasta memnuniyetini sağlamak için kullanmaktayız. Biz birbirimizi tamamlayan bir bütünün parçalarıyız ve siz değerli hastalarımız ile birlikte, sağlıklı yarınlara ulaşmayı hedeflemekteyiz. Bunun için de, hasta ve hasta yakınlarının beklentilerini gözeten bir anlayışla çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz.

 

Tüm bu sebeplerle, değerli sağlık çalışanlarımızdan, hasta, hekim ve sağlık çalışanı ilişkilerinde, hasta haklarını ön plana alarak ve daima empati kurarak iletişim kurmalarını bekler iken, siz sevgili hasta ve yakınlarımızdan, tanı ve tedavi süreçlerini anlayış, sabır ve sükûnetle takip etmelerini, sağlık çalışanlarına karşı hasta sorumluklarını bilerek davranış sergilemesini rica ederiz.   

 

Sevdiklerinizle uzun ve sağlıklı bir hayat dileğiyle…

Doç.Dr. Suat ZENGİN

Başhekim