• 0342 360 6060

 

 

KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE MULTİDİSİPLİNER OLGU PANELİ

                                                    

09.03.2019, Teymur Otel, Gaziantep

 

Program

16.00-16.30 Kayıt ve Açılış

16.30-18.30 Olgu Paneli

18.30-19.00 Tartışma

MODERATÖR

Umut Elboğa

PANELİSTLER

* Cüneyt Türkmen-İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp              

* Murat Cantaşdemir-Florence Nightinghale Hastanesi, Girişimsel Radyoloji                                          

* Ahmet Mete-Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji                               

* Sacit Çoban -Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi                                              

* A. Emre Yıldırım-Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji                                         

* Fatih Teker- Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji                                                      

* Ertan Şahin -Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp

* Çağrı Damar-Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Girişimsel Radyoloji

 

19 Şubat 2019 tarihinde güncellenmiştir.